Kontakty

Adresy:

Fakturačná adresa:                         

UP-steel, s.r.o.

Na Hornom konci 707/33

Horné Srnie

914 42

IČO : 46 965 343

DIČ : 2023669428

IČ DPH : SK2023669428


Prevádzková doba:

Po-Pi 7: 00-15: 00

Po telefonickej dohode i mimo  uvedených hodín.


Adresa prevádzky:                         

UP-steel, s.r.o.

Továrenská 4274/65 

Dubnica nad Váhom 

018 41 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27513/R ako spoločnosť s ručeným obmedzeným.


Luboš Urban    

Konateľ

call.: 0905 455 295

e-mail: urban@upsteel.sk  


Bc. Ján Pavlačka

Konateľ

call.: 0907 707 235

 e-mail: pavlacka@upsteel.sk

Ing. Matej Húserka   

Projektový manažér, konštruktér 

call.: 0944 107 546 

e-mail: huserka@upsteel.sk    


Ing. Jakub Trška 

Projektový manažér, konštruktér 

call.: 0905 576 991 

e-mail: trska@upsteel.sk    

Mgr. Lenka  Špirková 

Odborný referent

call.: 0918 922 846 

e-mail: spirkova@upsteel.sk