Contacts

Addresses:

Billing address:

UP-steel, s.r.o.

Záhumenská 637/36

Horné Srnie

914 42

IČO : 46 965 343

DIĆ : 2023669428

IĆ DPH : SK2023669428


Operating hours:

Mon-Fri: 7: 00-15: 00

By telephone agreement also outside the stated hours.


Contact address:

UP-steel, s.r.o.

Továrenská 4274/65

Dubnica nad Váhom

018 41

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27513/R ako spoločnosť s ručeným obmedzeným.


Luboš Urban

Executive manager

call.: 0905 455 295

e-mail: urban@upsteel.sk


Bc. Ján Pavlačka

Executive manager

call.: 0907 707 235

e-mail: pavlacka@upsteel.sk

Ing. Matej Húserka

Project manager, designer

call.: 0944 107 546

e-mail: huserka@upsteel.sk


Ing. Jakub Trška

Project manager, designer

call.: 0905 576 991

e-mail: trska@upsteel.sk

Mgr. Lenka Špirková

Secretary

call.: 0918 922 846

e-mail: spirkova@upsteel.sk